Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 §1

Przedsiębiorca, kontakt

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://www.kwiatyzesmakiem.pl/sklep jest Małgorzata Partyka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KWIATYZESMAKIEM MAŁGORZATA PARTYKA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. 3 Maja nr 12 lok. 22, 39 – 432 Gorzyce,
  NIP: 8672046107, REGON: 180343269 (dalej „KWIATYZESMAKIEM”).
 2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącą sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
 • pod adresem: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola
 • telefonicznie pod numerem 510 097 880
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kwiatyzesmakiem.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 §2

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 §3

Zamawianie towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową kwiatyzesmakiem.pl/sklep
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.
 3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 4. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
 5. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, następuje przeniesienie do strony zamówienia.
 6. Na stronie zamówienia należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 7. Na stronie zamówienia klient ma możliwość założenia konta. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; zarządzanie adresami płatności i wysyłek.
 8. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 9. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności
  w części – Wybierz płatność – płatności online.
 10. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 12. Brak zapłaty online oznacza, że zamówienie nie zostało prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 13. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 14. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany
  w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

§4

Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 §5

Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 §6

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski lub do wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez KWIATYZESMAKIEM firma kurierska.

 §7

Formy płatności za zamówienie

 1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów KWIATYZESMAKIEM.
  Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

 §8

Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5-6 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia.

 §9

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

 1. w przypadku przesyłki do paczkomatu InPost paczki do 25 kg – 15 PLN brutto;
 2. w przypadku przesyłki kurierem paczki do 30 kg – 25 PLN brutto;
 3. w przypadku przesyłki kurierem paczki do 60 kg – 75 PLN brutto;
 4. w przypadku przesyłki półpaletą – 130 PLN brutto (dostawa tylko pod dom lub blok bez wniesienia)
 5. w przypadku przesyłki paletą – 170 PLN brutto (dostawa tylko pod dom lub blok bez wniesienia)

 §10

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa KWIATYZESMAKIEM jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
 • pocztą na adres: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola
 • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kwiatyzesmakiem.pl
 • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce Formularz odstąpienia od umowy – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, KWIATYZESMAKIEM zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KWIATYZESMAKIEM), nie później niż 14 dni od dnia, w którym KWIATYZESMAKIEM została poinformowana o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Rzeczy należy odesłać na adres: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował KWIATYZESMAKIEM
  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 §11

Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów KWIATYZESMAKIEM ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym pl/sklep może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Reklamację można złożyć w sklepie stacjonarnym lub drogą pocztową.
 4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez KWIATYZESMAKIEM formularz reklamacyjny (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ul. KEN 11, 37-450 Stalowa Wola
 5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że KWIATYZESMAKIEM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez KWIATYZESMAKIEM albo KWIATYZESMAKIEM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez KWIATYZESMAKIEM usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KWIATYZESMAKIEM. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
  w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 8. KWIATYZESMAKIEM rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta
  o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

 §12

Wystawienie faktury

W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

 §13

Kupony rabatowe

 1. KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do uwzględnienia przy zakupie Kuponu Rabatowego
  jeśli taki został przekazany Nabywcy spośród dostępnych progów cenowych: darmowa wysyłka, minus 50 PLN, minus 100 PLN, minus 150 PLN, minus 3%, minus 5%, minus 10%, minus 15%, minus 20%, minus 25% minus 30% oraz przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym.
 2. Użytkownik dokonuje realizacji Kuponu Rabatowego poprzez wpisanie go przed dokonaniem płatności za towar na stronie Koszyka, a następnie uaktualnienie Koszyka.

 §14

Karta podarunkowa

 1. KWIATYZESMAKIEM zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród dostępnych progów cenowych: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN oraz przyjęcia jej do realizacji w sklepie stacjonarnym
  lub w sklepie internetowym.
 2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 3. KWIATYZESMAKIEM nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 4. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec KWIATYZESMAKIEM w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.
 5. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu stacjonarnego oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za towar.
 6. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem, niezależnie od tego, czy owa jednorazowa transakcja wyczerpie nominał zapisany na karcie Podarunkowej. Tym samym w przypadku, gdy cena towarów nabytych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartość na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych towarów a wartością Karty Podarunkowej.

 

Napisz do nas

zamów    kwiaty

Zapraszam Cię do naszej zielonej kawiarni.  Zaproś ukochaną na kawę i od razu kup jej piękny bukiet czerwonych róż.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Premium serdecznie zapraszamy. Przy kawie w miłej atmosferze będziemy mogli omówić szczegóły oprawy Twojego przyjęcia ślubnego czy firmowej imprezy.

A może chcesz zapisać się na szkolenie dla florystów? Powiadomimy Cię o nadchodzących terminach. 

 

W jakiej sprawie do nas piszesz?